Kompletní správa IT

Software – operační systémy a systémové utility

 • Linux OS (primárně distribuce Debian a Ubuntu)
 • puppet, ansible – automatizační systémy
 • bash, python – skriptování
 • mdadm – softwarový raid
 • iptables, nftables – linuxový firewall
 • ext4, xfs – souborové systémy
 • lvm – správa logických disků
 • samba, nfs, pureftpd, proftpd, iscsi
 • PXE, iPXE – network boot

Dále pak nástroje tcpdump, mtr, fdisk, sfdisk, hdparm, smartmontools, fail2ban, cron, luks, atd…

Software & Technologie

 • apache2, nginx – web servery
 • MySQL – databázový server
 • php – skriptovací programovací jazyk
 • postfix, dovecot, spamassassin, rspamd, roundcube – mailové systémy
 • powerDNS, bind – DNS systémy
 • qemu, kvm, libvirt, lxc, openvz, openstack – virtualizační systémy
 • ceph, drbd – storage systémy
 • haproxy, keepalived – systémy pro zajištění high availability (HA)
 • nagios, zabbix, prometheus, grafana, telegraf, openvas – monitorovací systémy
 • duplicity, backuppc, borgbackup, bacula – zálohovací software
 • docker, docker-compose – containers
 • gitlab – verzovací software
 • slapd – LDAP server
 • OpenVPN, pritunl – VPN systémy
 • ISPconfig – hosting control panel
 • Rocket.Chat, jitsi – komunikační platformy, chat a videocall sw
 • TCP/IP v4 & v6, (ISO/OSI), DHCP, PXE + iPXE, DNS, Cisco IOS, Arista EOS, Mikrotik
 • RAID technologie

Hardware

 • servery Supermicro (kompletní znalosti od stavby serveru na míru, přes distribuci komponent až po samotné technické detaily)
 • servery Intel, HP, Dell
 • routery a switche Cisco (absolvování Cisco Networking Academy)
 • switche Arista
 • routerboardy Mikrotik
 • HW řadiče LSI, Adaptec, Areca
 • disky HDD, SSD, NVMe